Clio Kinderkerk

clio

Clio-kinderkerk kom op Sondagoggende tydens die 10.00  kerkdiens bymekaar. Ons wil graag elke kind op sy vlak bedien en leer waaroor geloof in Jesus gaan.
Psalm 1:1-3 sê: “die wat God se woord oordink dag en nag is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hul is voorspoedig in alles wat hul aanpak.”
Ons glo elke kind het die potensiaal om goeie vrug te dra soos hulle God se woord oordink en begin verstaan.

C.L.I.O staan vir Christus Leef In Ons!

CLIO GROEPE:
3 JR TOT GRAAD R
GRAAD 1-3
GRAAD 4-7

KONTAK GERUS VIR LINDSEY – 083 444 3574 – VIR MEER INLIGTING.