Clio Kinderkerk

Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.   Lukas 18:16

Clio-kinderkerk kom op Sondagoggende tydens die 10.00  kerkdiens bymekaar. Tydens vakansies en langnaweke is daar geen kinderkerk en ons moedig ons ouers aan om die diens as gesin saam by te woon. ‘n Moederskamer en ‘n peuterkamer is ook beskikbaar.

Psalm 1:1-3 sê: “die wat God se woord oordink dag en nag is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hul is voorspoedig in alles wat hul aanpak.”

Ons glo elke kind het die potensiaal om goeie vrug te dra soos hulle God se woord oordink en begin verstaan.

CLIO staan vir Christus Leef In Ons!

CLIO GROEPE:
VOORSKOOL
GRAAD 1-3
GRAAD 4-5
Graad 6-7

ANTOINETTE – 082 370 8348