Omgeegroepe

Omgeegroepe is die ideale plek vir die hele gesin om saam met medegelowiges geestelik te kan groei. In ons gemeente skep ons geleentheid hiervoor en moedig ons gemeentelede aan om betrokke te raak by een van ons verskeie groepe.

Aangesien ons omgeegroepe versprei is oor die Oostelike deel van Pretoria sal ons jou graag wil help inskakel by die selgroep die naaste aan jou woning.

Indien u belangstel om deel te word van ‘n omgeegroep skakel asb die kerkkantoor by 012-347 2081.