WIE IS ONS?

Ons as gemeente wil spesifiek Bybels in ons benadering wees met ’n klem op balans. Dit is juis om die rede wat ons byeenkomste gestruktureerd is, met ’n sensitiwiteit ten opsigte van die Heilige Gees, maar ook mense wat nie gereelde kerkgangers is nie.

Ons visie

Maak ’n verskil deur lewensverandering en lewensverryking.

Met hierdie kort stelling bedoel ons dat ons orals waar ons as gemeentelede beweeg, ons graag mense wil beinvloed sodat hulle ’n verandering in hulle lewe kan beleef en ook geestelik kan groei.

Vanuit hierdie fokus van ons vloei daar 3 kernwaarhede:

• EVANGELISASIE
• DISSIPELSKAP
• RENTMEESTERSKAP

Waterkloof Gemeente is deel van die AGS van SA wat meer as ’n miljoen lidmate reg oor die land het. Ons predikante is geordende leraars van die AGS en aan die denominasie verantwoordbaar. Die gemeente is egter outonoom en kan sy eie besluite rakende eiendom, filosofie en personeel neem.