Bankbesonderhede

Bank:                            ABSA

Rek No:                       150 095 0133

Tak:                              Brooklyn

Takkode:                      632005

Rek Naam:                 Waterkloof AGS