Beaufort-Wes

Die uitreikspan beplan ‘n uitreik na die AGS gemeente in Beaufort-Wes tydens die eerste week in Julie 2019. Die doel van hierdie uitreik is om die dorp se kerk en mense vir ‘n week lank te dien deur Jesus se opdrag om ons naaste soos onself lief te hê, te probeer uitleef in alles wat ons daar doen. Van die aktiwiteite wat ons beplan sluit in om ‘n aanbiddingspan, klank en media saam te neem vir aanbiddings- en jeugaande, om een van die publieke geboue in die dorp te verf (bv. die polisiekantoor), om skenkings saam te neem waarmee ons die kerk, asook die minderbevoorregte inwoners van die dorp kan seën en om straatbediening te doen. Die groter visie vir hierdie uitreik is om vir daardie hele week as span en gemeenskap saam te eet en te leef vir so goedkoop as moontlik, terwyl ons, onder leiding van die Heilige Gees, ‘n opmerklike indruk op die dorpsmense maak. Ons wil hê dat mense Jesus se lig en lewensveranderende liefde eerstehands moet kan ervaar. Jesus stuur ons in Matteus 28:18-20 uit om dissipels te maak van alle nasies. Ons wil hierdie opdrag met ywer uitleef tot eer van Sy Naam. Vir meer inligting rakende die uitreik, kontak pastoor Jurie O’Connell. Sy kontakbesonderhede kan gevind word by die “Kontak ons” skakel.