Ons Storie

Ons as gemeente kan werklik getuig van die goedheid van God in elke aspek van die lewe. Die Here is die een wat ons as mense in staat stel om te kan gee. Te danke aan die Here kan ons dinge suksesvol uitvoer en afhandel as gemeente.

Om suksesvol te dien en te bedien benodig ons fondse en dit is met ‘n dankbare hart dat ons elke vorm van “gee” raaksien. Ons waardeer elke persoon wat gee, of dit nou finansiële bydraes is of gee van jou tyd in ‘n vorm van diensbaarheid.

Hoekom Gee?

As Jesus-volgelinge is daar verskeie redes waarom ons gee. Ons gee omrede God ons in staat stel om te kan gee, Hy is die Een wat ons bekwam en seën met verskeie talente en ook op ‘n finansiële manier. Ons gee omrede ons weet dit is wat God van ons verwag en dat Hy die wat blymoedige gee ook oorweldig seën. Ons gee omrede dit vir ons lekker is om te gee en in die koninkryk van God in terug te gee. Gee is ook ‘n vorm van dankbaarheid, dankbaarheid vir wat God alles vir ons gee.

Hoe Kan Ek Gee?

Daar is ook verskeie maniere hoe ons kan gee. Ons kan finansieel gee in die vorm van tiendes en offergawes. Ons kan spesiale donasies maak vir projekte soos uitreike. Ons kan ook gee in die vorm van ons tyd en talente. Indien jy meer sou wil weet oor hoe jy jou talente en tyd kan gee is jy welkom om die kerkkantoor te skakel.

Ons Bankbesonderhede:

Bank: Absa

Rekening nommer: 150 095 0133

Tak: Brooklyn

Takkode: 632005

Rekening naam: Waterkloof AGS