Woon ons in-persoon en aanlyn dienste by.

Kom gerus na een van ons in-persoon dienste toe op Sondae 08:30 & 10:00(Afrikaans) of 18:00 (Engels).

Jy is welkom om enige tyd ons aanlyn preke te kyk op ons YouTube kanaal.

KYK EN LUISTER

Preke

Alle videos is die eiendom van Waterkloof AGS.

Ask and it will be given to you; search, and you will find; knock, and the door will be opened for you.

WORD DEEL